Je bohom hromu. Božstvom s ohromnou mocou a ľudskou podobou. Je ozbrojený kúzelným kladivom Mjolnir. A prisahal, že svoje mimoriadne schopnosti využije k ochrane Zeme. Keď sa však proti nemu obráti bohovia troch rôznych panteónu, nájde v sebe Thor dosť sily, aby ich všetky porazil?